Paris

Exposition MONSTER Paris

Les artistes prséntent des nouveaux travaux sensuels sur le théme des monsters .
Le théme ‘KAIJU (MONSTER)’ incorporera la métaphore du grand tremblement de terre dans l’est du Japon et du tsunami qui a suivi .

Nous pouvons voir non seulement l’expression d’un désastre, mais aussi l’expression de l’humanit , de la politique et de l’expression de soi. Cela refléte ce qui s’est passé à travers le filtre de ‘KAIJU (MONSTER)’ .
L’ exposition de cette année a été ouverte sur différents supports tels que peintures, sculptures, architecture, design, cinéma et graphisme.

2022

Exposition du 24 au 30 Oct. 2022
11h-13h / 14h-19h
*le 24 Pré-ouverture après install
Gallery Grand E’terna
3,rue de Miromesnil 75008 Paris Tel:01 42 65 14 46

http://www.gallery-grand-eterna.com

Artiste
Kensei Kikuchi, Midori Tanuma, KAMI, Nozomu Kubota, Rieko Uno, Anna Kuratsubo, Bambi  Mizukami, su-nosuke, gAo, Anna, MISATO ANDO, Yoshiaki Komatsu, Takumi Azechi, GAB

2020-2021

Exposition du 17 au 26 mars 2022[
11h-13h / 14h-19h
Gallery Grand E’terna
3,rue de Miromesnil 75008 Paris Tel:01 42 65 14 46

http://www.gallery-grand-eterna.com

Artiste
Ryuko.KURAUCHI, CHIZURU KISHIMOTO, Bonmi, Reiya Hatano, Anna Matsumoto, Midori Tanuma, MUBAI, MORI Takumi, Hitomi Okabe, KAO’RU Shibahara, kinugawa, Konoka Koyama, mojya works, Takumi Azechi, small snow, Tianyu Zheng, su-nosuke, Hanako Hosokawa, KOM shy

2019

Exposition du 10.08 au 17 .2019
Vernissage:15.08 .2019 19pm-21pm
Lieu:         Gallery Grand E’terna

Spécial Artiste
Ayano Yoshida
Artiste
KURATSUBO ANNA, Mune Atsushi, MADOKA, Nako Usui, Satoru Kaida, KENT WATANABE, Takuya Shimosaka, Aya Tanaka, YOSHIAKI KOMATSU, Nisi Joan, Chenxue Zhang, KAN-SU, SAIHOU OZONO, CHIAKI ORITA, Noah E. Ogawa, Kazuyuki Godo, Kenta Nakajima, MASAKI IWABUCHI, Shiraki Yumiko, Yu Uchiyama, Manami Washino, Ryohei Sugiura, numa