MONSTER Exhibition 2017 in NY

MONSTER Exhibition 2017 in NY
2017.9.30-10.6
Open:11:00 ~18:00
Regular holiday:Sunday, Monday
hpgrp GALLERY NEWYORK
434 Greenwich Street, New York, NY 10013
t. +1(646)838-8979

special guest:
Masaya Nakayama
Joint:
Yoshiaki Komatsu
Leo Chibana

Ayano Yoshida
ATSU
Taiga Matsunaga
KATSUYA YAMAMOTO
Anna Kuratsubo
Momoko Kimura
Hirotaka Sato
Ryo Kajitani
Heronobu
Yoshimori Mutsuko
Popopo Hompo
Takahiro Kitamura
Senhiko Nakata
Masaki Watanabe
Noriaki Tanimura
YoshimiFujita
Seiya NAKAZAZKI
Yuta Ikehara
hasaqui yamanobe